ANVÄNDARVILLKOR FÖR WIFI-TJÄNSTEN

Genom att använda wifi-tjänsten godkänner du villkoren nedan. Om du inte godkänner villkoren, kan du inte använda wifi-tjänsten.

I dessa användarvillkor fastställs principerna för användningen av wifi-tjänstens kontaktpunkt (”Tjänsten”). Tjänsten erbjuds av Tullen, som här är ”Operatör”.

När du har godkänt användarvillkoren nedan dirigeras du till webbplatsen tulli.fi, där du erbjuds obegränsat tillträde till Tjänsten, som är avgiftsfri och tillgänglig endast i Finland.

Operatören ansvarar inte för:

 • tillfälliga driftavbrott i Tjänsten eller låga överföringshastigheter,
 • olovligt bruk av programvaror eller andra verk på nätet som skyddas av immaterialrätter,
 • skador orsakade av programvara tillhörande tredje part,
 • tekniska omständigheter eller dröjsmål som kan inverka på dataöverföringen till eller från användarens dator.

Operatören erbjuder inget stöd till användaren av nätet och ansvarar inte för kompatibiliteten mellan användarens apparatur och kontaktpunkten.

Av säkerhetsskäl är tillträde till alla webbtjänster inte garanterat.

Användningen av tjänsten sker på användarens eget ansvar.

Användaren får inte använda tjänsten för följande ändamål:

 • olaglig verksamhet eller verksamhet som kränker upphovsrätten,
 • användning av P2P-nätverk,
 • förmedla eller erbjuda tillträde till olagligt innehåll eller innehåll som skyddas av immaterialrätter och som användaren inte har rätt att förfoga över,
 • förmedla eller erbjuda tillträde till innehåll som kan kränka någons rättigheter,
 • massdistribution av obeställd reklam (skräppost),
 • distribution av virus eller annan programvara som kan skada andra nätanvändares datorer,
 • vidareförsäljning av tillträdesrättigheter till nätet utan Operatörens kännedom och dennes skriftliga godkännande,
 • orsakande av betydande belastning på nätet genom att med dess hjälp erbjuda www-, IRC- och NNTP-servrar samt andra dylika servrar.

Om användaren inte iakttar dessa användarvillkor eller använder Tjänsten för fel ändamål, har Operatören rätt att vägra tillträde till Tjänsten eller begränsa förbindelsens överföringshastighet.

Användaren ansvarar ensam för hur denne använder Tjänsten.

Användaren ansvarar ensam för följderna av användningen av Tjänsten.

Användaren har inte rätt till ersättningar för tillfälliga eller bestående störningar i nätförbindelsen, eller för sådana avbrott i förbindelsen som beror på att sändaren är avstängd eller lider av tekniska fel.

Tullen har rätt att när som helst avbryta förbindelsen till wifi-nätet.

Operatören använder kakor (cookies) i Tjänsten för att den ska kunna utvecklas utifrån rätt användarinformation. Läs mer om kakor.

Användarens personuppgifter behandlas i Tjänsten på det sätt som fastställs i dataskyddsbeskrivningen, och där beskrivs också användarens rättigheter som registrerad.

Operatören ansvarar inte för andra webbplatsers dataskyddspraxis.

Operatören förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor. Användaren har inte rätt till ersättningar som följd av att användarvillkoren ändras.

Finsk lag tillämpas vid sådana specialsituationer som inte fastställs i detta avtal.